пʼятниця, 24 березня 2017 р.

ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ В ОСВІТІ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2310

Автор: 
Елла Земляна (Сніжне, Україна)
Той, хто серйозно прямує до пізнання істини, не повинен займатися якоюсь однією наукою, бо всі вони тісно взаємопов’язані.
Рене Декарт
Для нашого часу характерна інтеграція наук, прагнення отримати як можливо більш точне уявлення про загальну картину світу. Ці ідеї знаходять відображення в концепції сучасної освіти. Але розв’язати таку проблему неможливо в рамках однієї дисципліни. Тому стає необхідність в їх інтеграції, де найбільш можливо досягнути міжпредметних узагальнень.
Інтеграція (від лат. "повний, цілісний") - це створення нового цілого на основі виявлення однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів, видів діяльності тощо). З позиції педагогічних наук інтеграція – це процес взаємопроникнення наук, не розчинення одне в одному, а об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, внаслідок якого основні компоненти дисциплін синтезуються в цілісну систему.
Інтеграція як засіб навчання повинна дати студентам знання, які відображають взаємозв’язки окремих частин світу як системи, навчити студента сприймати всесвіт як єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані. Ще багато років тому відомий педагог Я. Коменський відзначав: «Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому зв’язку» [5, с. 132]. Цілісність, на жаль, починає руйнуватись через «суворі кордони» між окремими розділами програми або предметним викладанням «вузькими» спеціалістами (викладач математики не має уявлень щодо того, чим займалися студенти на попередньому занятті біології, фізики, хімії та навпаки). Тому знання, які одержують студенти, мало пов’язані між собою.


Особливості змісту технології Г. Альтшуллера

http://textbooks.net.ua/content/view/6092/49/
 Систему ТРВЗ було адаптовано для роботи з дітьми у школі й дитячому садку. Праці Г. Альтшуллера «Алгоритм винаходу», «Творчість як точна наука» стали основою так званої творчої педагогіки. Згодом у спеціальних дослідженнях (В. Бухвалов, Б. Злотін, Г. Іванов, С Ладошкіна, А. Нестеренко, Т. Сидорчук, Л. Шрагіна, М. Шустерман) було розроблено методи і прийоми навчання школярів на базі ТРВЗ, а також адаптовано основні принципи ТРВЗ для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (А. Страунінг, О. Нікашин). Суть цієї технології полягає у формуванні системного, діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості. Використання її має не просто розвинути фантазію дітей, а навчити їх мислити системно, творчо, розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, бачити і вирішувати проблеми. На це може бути здатною тільки творча особистість.
читати далі

Виховання дітей дошкільного віку: Увага – в групі забіяка!


Виховання дітей дошкільного віку колись і тепер

http://www.lycem-do-dytyny.com/vykhovannia-ditej-doshkilnoho-viku

Дитина кривдить дитину – штовхає, б'є, кусає. Чи це нормальне явище на шляху дитячого розвитку? Скільки разів Ти чула: «Це просто так. Не роби з цього проблем. Вони виростуть і перестануть.» А як не перестануть?
Виховання дітей дошкільного віку в умовах сьогодення – це не те саме, що виховання за часів наших батьків чи дідусів та бабусь. Виховання дітей у сім'ї та в дитячому садку в минулому використовувало елементи насилля та знущання. Застосування прутика, наказування, публічне приниження, стояння в кутку, ляпас по попі були в минулому ознаками нормальної «дисципліни». Загально прийнятим було, що такі дії виховають дітей на добрих дорослих.

читата далі

Інтерактивні ігри для дошкільнят


Интерактивные игры для дошкольников

http://dytyna.pp.ua/3388-nteraktivn-gri-dlya-doshklnyat.html

Почнемо з невеликого екскурсу в історію питання. Поняття «інтерактивний» до нас прийшло з англійської мови (interactive: inter - між, поміж; active від act - діяти, дія). Воно означає можливість взаємодіяти, вести бесіду, діалог з ким-небудь. На відміну від активних методів інтерактивні орієнтовані на більш широка взаємодія дошкільнят не тільки з вихователем, але і один з одним і на домінування активності дошкільників у процесі навчання.
Роль вихователя в інтерактивній грі практично зводиться до напрямку діяльності дітей на досягнення поставлених цілей і до розробки плану заняття.
Головне в організації інтерактивної гри з дошкільниками - створення умов для здобуття значущого для них досвіду соціальної поведінки. Під інтерактивною грою ми розуміємо не просто взаємодія дошкільників один з одним і педагогом, а спільно організовану пізнавальну діяльність соціальної спрямованості. У такій грі діти не тільки дізнаються нове, але і вчаться розуміти себе та інших, набувають власний досвід.


читати далі

Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільників

http://lab-do.luguniv.edu.ua/04_tehnologyi/12_technology_Pozdnjakova/


Авторська технологія представлена
4 практичними посібниками для вихователів кожної вікової групи ДНЗ та студентів спеціальності «Дошкільна освіта» -
«Первые шаги по стране Математики» (молодша група, Лисичанськ, 2002),
«Путешествие по стране Математики» (середня група, Лисичанськ, 2003),
«Розвиток логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку»(Лисичанськ, 2010),
«Логико-математическое развитие детей» (подготовительная группа, Лисичанск, 1995).
Для педагогів дітей старшого дошкільного віку підготовлені посібники: «Діагностика логіко-математичної грамотності дошкільників» та «Ситуативне моделювання як технологія навчання лічби дітей старшого дошкільного віку». В 2011 р., у видавництві «Основа» (м. Харків) вийшов авторський посібник «Розвиток логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку», як комплексне об’єднання трьох вищеназваних посібників в один, що забезпечило практичну допомогу вихователям молодшої-старшої групи ДНЗ.

Концепція технології

Концептуальний аспект створення технології співзвучний з ключовими положеннями Базового компоненту дошкільної освіти, а саме:
Пропонується технологія, яка здатна забезпечити активність особистості дитини у пізнанні математики через образні форми засвоєння елементарних математичних понять, інтеграцію математики з різними видами діяльності та способами навчання, які притаманні дошкільному періоду життя.
Гра була, є і повинна залишатися ведучою діяльністю дитини-дошкільника, і неприпустимо приділяти їй мінімум часу, що нерідко спостерігається в практиці роботи ДНЗ. Базовий компонент дошкільної освіти пропонує поєднати такі види діяльності, як «спілкування-гра-навчання», на чому й базується авторська технологія.
Для стабілізації психічного стану дошкільників, організації диференційованого навчання пропонується інша тактика спілкування вихователя з дітьми – перехід від авторитарного керівництва до управління розвитком кожної дитини (співпраця й співтворчість).

читати далі